E-mail Destek
uimt2018@gmail.com
Bildiri Özeti ve Tebliğler için Kurallar
 
--counter--

Bildiri Özeti ve Tebliğler için Kurallar

  1. Bildirinin önceden bir yerde sunulmamış ve neşredilmemiş olması gerekmektedir.

  2. Özetlerde bildirinin başlığı, yazar isim(leri), e-posta ve cep telefonu numarası yer almalıdır.

  3. Özet metin, 200 – 300 kelime arasında olmalıdır.

  4. Özet metin, çalışmanın amacı, yöntemi, kaynakları, muhtemel bulgu, yorum ve sonuçları hakkında bilgi içermelidir.

  5. Özet metinde en az 5 anahtar kelime yer almalıdır.

  6. Özetler, 15 Temmuz 2018 tarihine kadar uimt2018@gmail.com adresine ekli dosya şeklinde gönderilmelidir.

Bildiri önerileri, Düzenleme ve Bilim Kurulu Üyeleri tarafından sempozyumun konu ve hedefleri dikkate alınarak, özgünlük ve bilimsel araştırma yöntemlerine mutabık olarak değerlendirilecek ve sonuçlar ilgililere duyurulacaktır.

Kabul edilen tebliğlerin tam metni 15 Ekim 2018 tarihine kadar uimt2018@gmail.com adresine gönderilmelidir.