E-mail Destek
uimt2018@gmail.com
Yazım Kuralları
 
--counter--
Yazım Kuralları

SEMPOZYUM VE TEBLİĞ METİNLERİYLE İLGİLİ DUYURU

Değerli Katılımcılar,

Sempozyum hazırlık çalışmalarında son aşamaya gelmiş bulunmaktayız. Bu bağlamda sürecin sağlıklı işlemesi ve yeknesaklığın sağlanması için sizlerden aşağıdaki çerçevede taleplerimiz olacaktır.

1. Bildirilerin Tam Metinlerinin Son Gönderme Tarihi: 24 Ekim 2018

2. Konuşma Süresi: 15 dk. olup, tebliğ metinleri konuşmadan bağımsız olarak düzenlenebilir.

3. Tebliğler sempozyumdan sonra kitaplaşacaktır. Bu süreçte konuşmacıların, metinlerini hakem sürecinden geçecek şekilde gözden geçirip son hallerini en geç 14.12.2018 tarihine kadar tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir.

4.Tebliğler hakemlere gönderileceğinden makale formatında kaleme alınması gerekmektedir.

Yazım Kurallarıyla İlgili Bilgiler

̶  Dipnot ve kaynakçada İSAM yazım kuralları esas alınacaktır. (Link)

̶  Tebliğlerde sırasıyla yer alması gerekenler:

1. Başlık

2. İngilizce başlık

3.Yazar, kurum ve iletişim bilgileri

4. Özet (100-250 kelime)

5. Anahtar kelimeler (5-7 kelime)

6. Abstract (100-250 kelime)

7. Keywords (5-7 kelime)

8. Tebliğ Metni

9. Kaynakça